Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Fly fishing in the river Otra in Setesdal
Fly fishing in the river Otra in Setesdal.
Photo: Peder Austrud
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Prøv fiskelykken i Otra

Otra-elven er en af de længste vandveje i det sydlige Norge, og har en stor ørred-bestand. Ét fiskekort er gyldigt for en stækning på hele 150 kilometer.

Med fiskekort fra Otra Fiskelag kan du fiske i store dele af Otra – fra Kilefjorden i Evje til Hartevatn ved Hovden. Der er en stor bestand af ørred i hele elven. I Byglandsfjorden findes en lokal lakseart som kaldes ”bleke”. Ellers er der i elve og vandløb ørred, fjeldørred og aborre. I fjeldsøerne kan du kun fange ørred.

For de forskellige fjeldvande er der egne fiskekort, ét for hver sø. Disse kan købes online på inatur.no samt at enkelte kort selges lokalt, blandt andet på turistkontorerne, overnatningssteder og benzinstationer. Fiskekort gælder for fiskeri med stang.

 

Fly fishing in Otra
Fly fishing in Otra.
Photo: Peder Austrud

Fiskekort til alle over 16 år

Over 16 år? Så må du have fiskekort

Fiskekort for Otra og mange andre af fjeldvandene i dalen kan købes på turistkontorene, men også på nogle benzinstationer, overnatningssteder og sportsbutikker. Enkelte kort kan også købes online på www.inatur.no

 

Children fishing in Hovden
Children fishing in Hovden.
Photo: Anders Martinsen

Det er gratis for børn under 16 år at fiske

Børn må gratis fiske efter indlandsfisk

Fiskeretten gælder uafhængigt af barnets nationalitet og bopæl. Retten har dog nogle begrænsninger.

Ifølge ”lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. maj 1992 § 18” er den øvre aldersgrænse sat til 16 år, og fiskeriet må kun foregå i perioden 1. januar til 20. august.

Sælges der fiskekort for området, har børn under 16 år krav på et gratis kort. Sælges der ikke kort, kan barnet fiske uden kort. Fiskeri for børn gælder ikke i dele af vandløb med anadrome laksefisk (laks, havørred, fjeldørred).

Børn skal følge regler for indlandsfiskeri fastsat i lov eller forskrift, men behøver ikke at følge fiskergeler bestemt af grundejer eller anden rettighedshaver. Har grundejeren bestemt at kun fluefiskeri er tilladt, må et barn for eksempel godt fiske med orme.

Kilde: Miljødirektoratet

Flies for fishing.
Photo: Anders Martinsen

Tilladt fiskegrej i Setesdal

I Otra og de forskellige vande i Setesdal er det tilladt at fiske med orm, flue, sluk og oter. Kun undtagelsesvis er det tilladt at fiske med garn. Det er ikke tilladt at fiske med levende fisk som agn. Udsætning eller flytning af fisk fra et vand til et andet er også forbudt.

Your Recently Viewed Pages