Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Reindeer herd in Setesdal
Reindeer herd in Setesdal.
Photo: Olav Schrøder
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Beskyttede områder i Setesdalsheiene

De store fjeldområder mellem Setesdal og Ryfylke er en del af Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og er med sine 6.154 kvadratkilometer det næststørste vildren-område i landet. Her holder Europas sydligste bestand af vilde rener til. Halvdelen af dette areal er beskyttet, for at tage vare på et sammenhængende fjeldområde med dyre- og planteliv, sætere og andre kulturværdier. Det vigtigste er dog at sikre vildrenernes leveområde.

Vildren-stammen er en helt central værneværdi og er ofte den allervigtigste grund til, at mange områder er beskyttede. Dette gælder specielt særlige områder som vinterhi, trækveje og kælvingsområder. Forvaltningen af disse arealer er derfor helt afgørende for vildrenernes fremtid, og det beskyttede område har en væsentlig betydning i opfølgningen af den nationale vildren-politik.

Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane er også et fjeldområde, der har været brugt af mennesket i massevis af år. Skriftlige kilder vidner om svært omfattende brug i de sidste 200 år, og arkæologiske fund viser at denne brug går langt længere tilbage i tiden. Denne omfattende brug har sat sine fysiske spor i landskabet – og mentale spor i dem som bor i området. Værneværdierne er mange og store, ikke mindst inden for rekreation og naturoplevelser.

Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene.
Photo: Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene

3.566 kvadratkilometer fordelt på to fylker og elleve kommuner
 

Agder:
Bykle: 838 km² / Valle: 466 km² / Bygland: 280 km² / Sirdal 403 km² / Åseral: 227 km² / Hægebostad: 96 km² / Kvinesdal: 77 km²

Rogaland:
Suldal: 411 km² / Hjelmeland: 242 km² / Sandnes: 229 km² / Gjesdal: 180 km²

SVR nettside

Du er velkommen til at færdes i det beskyttede område..........

For det traditionelle friluftsliv betyder statussen af beskyttet område næsten ingenting. Med visse undtagelser er der fri adgang og færdsel. Du kan slå lejr, jage, fiske samt bær og svampe. For jagt og fiskeri skal du naturligvis følge de gældende love og forskrifter, og du skal have tilladelse fra grundejeren.

Allemandsretten gælder også i de beskyttede områder, hvor der er en række afmærkede stier og turisthytter. DNT Søt og Stavanger Turistforening har mange af sine hytter i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane.

Steinbuskaret i Bykle har færdselsforbud hele året. Ellers har nogle områder, for eksempel ved Hovden, Valle og Brokke-Suleskardvegen, restriktioner for færdsel i april og maj. Gør dig bekendt med disse før du tager på tur.

.........men bemærk nogle adferdsmessige regler

 • Dyreliv, herunder fuglepladser og hi-områder, er beskyttet mot skade og ødelæggelse.
 • Det er tilladt at jage og fiske i henhold til gældende regler.
 • Fiskeri med brug af levende agn(fisk) er ikke tilladt.
 • Det er tilladt at samle bær og svampe.
 • Motoriseret trafik i terrænet er forbudt.
 • Vegetationen er beskyttet mod skade og ødelæggelse. Dette gælder også døde buske og træer.
 • Det er ikke tilladt at indføre nye plante- og dyrearter.
 • Alle indgreb og tekniske installationer, som kan ændre de naturlige forhold, er ikke tilladt.

 


 
Reindeer in the Setesdal mountains
Reindeer in the Setesdal mountains.
Photo: Olav Schrøder

Gode råd til dig, der skal på tur på vildrenernes fjeld

 • Brug kikkerten ofte
 • Hvis du ser vildrenen, træk dig roligt tilbage den samme vej som du kom fra
 • Forsøg at undgå at vindretningen er fra dig imod dyrene. De har god lugtesans
 • Tag gerne hunden med, men hold den i snor
 • Hvis du må genere renen for at få et godt billede, er det bedre at købe et postkort

God tur!

Jagtsæson

Det meste af det beskyttede område er privat ejet, og grundejerne har lange traditioner for at drive jagt i området. Af hensyn til jægere og grundejere har enkelte af turisthytterne begrænset adgang under rensdyrjagten. Gør dig bekendt med dette før du tager på tur. Yderligere oplysninger kan du få hos DNT Sør og Stavanger Turistforening.

Vis generelt hensyn når du færdes på fjeldet i jagtsæsonen, og undgå unødvendige forstyrrelser.

 • Rensdyrjagt: 20. august-30. september
 • Elgjagt: 25. september-31. oktober
 • Rypejagt: 10. september-28. februar
Hunting in the Setesdal mountains
Hunting in the Setesdal mountains.
Photo: Ingrid Margrethe Bjåen

Your Recently Viewed Pages