Choose Language
Toggling to another language will take you to the matching page or nearest matching page within that selection.
Search
Hydro power in Setesdal
Hydro power in Setesdal.
Photo: Anders Martinsen Fotografer
Campaign
Course
Event
Partner
Media
Meetings
Travel Trade

Vedvarende energi fra Setesdal

Otra-elven er med sine 243 kilometer et af de 10 længste vandløb i Norge. Afvandingsområdet er på hele 3.610 kvadratkilometer, og fra kilderne længst mod nord og til udløbet ved Kristiansand er der en højdeforskel på 1.150 meter. På dens vej fra fjeldene nord for Sæsvatn i Telemark løber Otra gennem syv kommuner Agder fylke, og bidrager til en betydelig produktion af vedvarende energi.

Regulering af vandet i bække og elve har stået på lige så længe som der har været kendskab til at udnytte kraften i faldende vand. Tidligere var tømmerdrivning den vigtigste måde at bruge vandvejene på.

I takt med, at udnyttelsen af vandkraft til forskellige formål blev øget, opstod der et behov for at regulere den. Der blev derfor oprettet brugsejerforeninger for en række vandløb i Norge.

I Otra blev Otteraaens Brugseierforening stiftet i 1900, og siden da har arbejdet med at regulere vandføringen i elven været i gang mere eller mindre sammenhængende helt frem til i dag.

Den seneste store udbygning er sket i Bykle, hvor dæmningen i Sarsjuvet blev færdiggjort i 2014.

Skarg powerstation in Bykle
Skarg powerstation in Bykle.
Photo: Kirsten Leira

Otra Kraft DA ejer kraftværkerne: Brokke, Holen og Skarg

Fra Vatnedalsvatnet udnyttes vandet i Holen Kraftstasjon.
Fra Urevatn udnyttes vandet i samme kraftstation, før vandet løber ud i Botsvatn. Derfra løber vandet gennem en 31 kilometer lang tunnel til Brokke Kraftstasjon.
Skarg Kraftverk udnytter vandet fra Sarvsfossen.
Variationer i vandstanden i det øvre magasin og vandforbrug afgør, hvor meget effekt der kan tages ud. I løbet af et normalt år bliver der produceret 2.710 millioner kWh, svarende til  2 % af den samlede vandkraftproduktion i Norge.

Det er desværre ikke muligt at besøge kraftstationerne, men på Setesdalsmuseet kan du se en fin model af, hvordan elve og vandløb udgør de forskellige magasiner og hvordan de hænger sammen med kraftstationerne.

Otra Krafts hjemmeside

Mere om vandkraft

Your Recently Viewed Pages